پارسی
English
العربی
عمل بینی
عمل بینی
گالری تصاویر عمل های زیبایی
عمل بینی
عمل بینی
عمل بینی
عمل بینی
عمل بینی
عمل بینی
عمل بینی
عمل بینی
عمل بینی ، عمل جراحی رایجی است که در نمای کلی صورت وبینی تغییرات اساسی و قابل توجهی ایجاد می کند و باعث بالا بردن اعتماد به نفس بیماران می شود
عمل بینی در اکثر مواردی که بیمار به علت انحراف تیغه بینی دچار اختلال در تنفس و مشکلات جانبی آن گردیده باشد نیز انجام
می شود .عمل زیبایی بینی رایج ترین نوع عمل زیبایی می باشد