پارسی
English
العربی
عمل گوش
عمل گوش
گالری تصاویر عمل های زیبایی
عمل گوش
عمل گوش
عمل گوش
عمل گوش
عمل گوش
عمل گوش
اتوپلاستی (عمل گوش) : اصلاح ظاهر گوش خارجی بیمار را تغییر می دهد این عمل به صورت های گوناگون مانند نزدیک تر کردن گوش بیمار به سر ، کاهش سایز گوش و یا ایجاد تغییرات مختلف در غضروف گوش انجام می شود. عمل گوش همچنین می تواند در مواردی که گوش حالتی غیر طبیعی و یا اندازه ای کوچک دارد نیز انجام پذیرد