پارسی
English
العربییه
کاشت مو
کاشت مو
گالری تصاویر عمل های زیبایی
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو به دو روش اف آی تی و اف یو تی صورت می گیرد که در روش اف آی تی
فوکیول های مو به صورت جداگانه برداشته شده و در مناطق مورد نظر کاشته می شوند. در روش Fut قسمتی از پوست سر همراه با فوکیول های مو برداشته می شود، که پس از جداسازی زیر میکروسکوپ در مناطق مورد نظر کاشته می شوند. می توان از PRP همراه با کاشت مو جهت بهبود نتیجه استفاده نمود.