پارسی
English
العربی
پروتز لب
پروتز لب
گالری تصاویر عمل های زیبایی
پروتز لب
پروتز لب
پروتز لب
پروتز لب
پروتز لب
پروتز لب
پروتز لب
پروتز لب
پروتز گونه و پروتز چانه و پروتز لب می تواند به منظور بهبود ظاهر بیمار به وسیله تزریق مواد مختلف و یا استفاده از پروتز های گوناگون در ناحیه گونه ، چانه و لب ، مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که بیمار به طور همزمان از ناهنجاری بینی و چانه ناراضی است می توان با استفاده از ترکیب عمل پلاستیک بینی و چانهایجاد ظاهری مطلوب برای بیمار نمود