پارسی
English
العربی
: آدرس ها و نحوه ی تماس با دکتر علی اسماعیلی
آدرس مطب : تهران - پاسداران - بوستان هشتم - روبروی درمانگاه تامین اجتماعی لبافی نژاد - پلاک 146 - طبقه 2 - واحد 3

ساعات مراجعه : شنبه و سه شنبه ساعت 16:30 الی 21:00

تلفن های تماس : 22334126 - 09128168633

نکات ضروری : لطفا قبل از مراجعه نسبت به تعیین وقت خود اقدام فرمایید