پارسی
English
العربی
بوتاکس
بوتاکس
گالری تصاویر عمل های زیبایی
بوتاکس
بوتاکس
بوتاکس
بوتاکس
بوتاکس
بوتاکس
از تزریق بوتاکس می توان برای کاهش چین و چروک های صورت استفاده کرد . تزریق بوتاکس به فواصل 4 تا 6 ماه انجام می شود و تاثیر مثبتی در ظاهر فرد دارد. همچنین از بوتاکس می توان برای کاهش سر دردهای میگرنی نیز استفاده کرد که باعث کاهش شدت این سر درد ها می شود